Tư vấn đầu tư lập dự án – Thiết kế quy hoạch chi tiết

Tập đoàn Thiên Minh chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư lập dự án đầu tư. Nhìn nhận những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án khi đầu tư và cách khắc phục hiệu quả nhất cho nhà đầu tư.

Chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò, khảo sát và nghiên cứu thị trường một cách chi tiết nhất cho thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: với hệ thống mối quan hệ rộng rãi của mình, những đối tác tiềm năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn đánh giá và tìm kiếm cho cơ hội đầu tư thuận lợi nhất, giúp chủ đầu tư có nhiều thông tin nhất để có thể căn cứ vào đó đưa ra quyết đình sáng suốt nhất khi đầu tư.

 Sau khi có được những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau được chúng tôi chọn lọc, nhà đầu tư sẽ quyết định đầu tư, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn đàm phán với các đối tác, liên hệ làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, xin thuê đất, giao đất để thực hiện dự án cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Những nội dung cần thiết dành cho nhà đầu tư:

Đánh giá tính khả thi của dự án;

Tổng hợp thông tin để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp hay gián tiếp, thành lập doanh nghiệp với 100% vốn nước ngoài hay liên doanh, đầu tư theo dạng hợp đồng với các hình thức hợp tác kinh doanh, BT, BTO hay BOT,..

Nhận định trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất, xin giấy phép xây dưng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động,…

Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;

Các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải trong quá trình đầu tư phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án;

Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất kinh doanh;

Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.