Buổi họp báo cáo dự án KDC và DL nghỉ dưỡng sinh thái Thiên Minh tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Vào lúc 15h30 ngày 04 tháng 02 năm 2020, đã có buổi làm họp báo cáo dự án Khu dân cư và du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thiên Minh tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp giữa các sở ban ngành và nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thiên Minh (Tập đoàn Thiên Minh).

Buổi họp với sự chủ trì là Ông Lê Hà Luân – Giám Đốc Sở Xây Dựng, Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh cùng với sự góp mặt của các đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị Tp Cao Lãnh, PCT Tp Cao Lãnh, PCT huyện Châu Thành cùng chuyên viên các Sở ngành.

Họp báo cáo dự án khu du cư và du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thiên Minh đang chuẩn bị thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp, cụ thể dự án Khu dân cư và du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thiên Minh Châu Thành với quy mô 251ha, thuộc huyện Châu Thành và Khu đô thị The New City Thiên Minh Mỹ Tân – Mỹ Trà với quy mô khoảng 100ha thuộc thành phố Cao Lãnh đã được Hội đồng chuyên môn thông qua. 

Chính những tiềm năng mà các dự án này mang lại đã giúp các ban lãnh đạo của các Sở ban ngành đánh giá rất cao đối với Tập đoàn Thiên Minh trong việc thực thi dự án.

họp dự án tỉnh Đồng Tháp

họp dự án tỉnh Đồng Tháp

họp dự án tỉnh Đồng Tháp

họp dự án tỉnh Đồng Tháp