Sơ lược đang triển khai
4

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HƯNG - TỈNH BẾN TRE

CỤM CÔNG NGHIỆP GIAO HÒA - TỈNH BẾN TRE

KHU CÔNG NGHIỆP VÀM CỐNG

KHU CÔNG NGHIỆP HỘI AN

Các dự án Khu Dân Cư

6

KHU NHÀ DÂN CƯ THIÊN PHÚ - CCN PHÚ HƯNG BẾN TRE

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN - AN GIANG

KHU NHÀ Ở CÀTY - BÌNH THUẬN

KHU NHÀ Ở HẢI THẮNG - BÌNH THUẬN

...

Có mặt tại

9 Tỉnh Thành

BẾN TRE

AN GIANG

CÀ MAU

ĐỒNG NAI

BÌNH THUẬN

BÌNH DƯƠNG

LONG AN

TIỀN GIANG

VĨNH LONG

Hoạt động Công ty Tập Đoàn Thiên Phúc